Αίσθημα Παλμών- Η Αξιολόγηση του Αισθήματος Παλμών

Η Αξιολόγηση του Αισθήματος Παλμών

Η Αξιολόγηση του Αισθήματος Παλμών

Αίσθημα Παλμών – Η Εισαγωγή

Το αίσθημα παλμών είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα των ασθενών που προσέρχονται στους καρδιολόγους!

Παρόλο που η αιτία είναι συνήθως καλοήθης, το αίσθημα παλμών αποτελεί ενίοτε εκδήλωση μιας σχετικής ή δυνητικά απειλητικής για τη ζωή αρρυθμίας. Έτσι, απαιτείται προσεκτική και κατάλληλη αξιολόγηση των ασθενών με αίσθημα παλμών, αν και πολλοί ασθενείς μπορούν να μην ωφεληθούν από εκτεταμένες εξετάσεις.

Αίσθημα Παλμών

Αίσθημα Παλμών – Ορισμός

Το αίσθημα παλμών είναι ένα υποκειμενικό σύμπτωμα. Ορίζεται ως μια δυσάρεστη επίγνωση του δυνατού, γρήγορου ή ακανόνιστου παλμού της καρδιάς. Οι ασθενείς μπορούν επιπλέον να περιγράψουν την αίσθηση ως “γρήγορο φτερούγισμα” ή “αναπήδηση στο στήθος” ή ως “αίσθηση χτυπήματος στο στήθος ή στο λαιμό”. Η ακριβής περιγραφή των υποκειμενικών αισθήσεων που βιώνει ο ασθενής μπορεί να βοηθήσει τον καρδιολόγο να προσδιορίσει την αιτία των παλμών .

Αίσθημα Παλμών – Ποια είναι η αιτία του;

Η αιτία του αισθήματος παλμών μπορεί να προσδιοριστεί στην πλειονότητα των ασθενών. Τα πιο συνηθισμένα αίτια αίσθημα παλμών περιλαμβάνουν καρδιακές παθήσεις, εξω-καρδιακά νοσήματα συμπεριλαμβανομένων ενδοκρινικών και μεταβολικών ανωμαλιών,αναπνευστικά, γαστροεντερολογικά, ψυχιατρικές διαταραχές, επιδράσεις φαρμάκων και οι επιδράσεις από τη χρήση ναρκωτικών ή άλλων ουσιών.

Οι Καρδιακές διαταραχές

Οι καρδιακές διαταραχές αποτελούν συχνή αιτία αισθήματος παλμών και η πιθανότητα αυτή δημιουργεί τη μεγαλύτερη ανησυχία.

Στις καρδιακές αιτίες του αισθήματος παλμών περιλαμβάνονται:

Καρδιακές αρρυθμίες, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης μιας νέο-εμφανιζόμενης αρρυθμίας ή σημαντικής αλλαγής στο ρυθμό μιας γνωστής και σταθερής αρρυθμίας (όπως η κολπική μαρμαρυγή). Υπερκοιλιακή Ταχυκαρδία – Παροξυσμική Υπερκοιλιακή Ταχυκαρδία

Οι καρδιακές αρρυθμίες μπορεί να αναπτυχθούν λόγω υποκείμενης δομικής καρδιακής νόσου (π.χ. μυοκαρδιοπάθεια, προηγούμενο έμφραγμα του μυοκαρδίου) ή εξαιτίας μιας αναγνωρίσιμης ανωμαλίας του συστήματος αγωγιμότητας (π.χ. σύνδρομο μακρού QT, σύνδρομο Wolf-Parkinson-White, Καρδιακού αποκλεισμού), ή ακόμα μπορεί να είναι και ιδιοπαθείς.

Οι αρρυθμίες που προκαλούν αίσθημα παλμών περιλαμβάνουν ταχυαρρυθμίες, βραδυαρρυθμίες και έκτακτες συστολές.

– Άλλα λιγότερο συχνά καρδιακά αίτια περιλαμβάνουν βαλβιδοπάθεια (π.χ. πρόπτωση μιτροειδούς βαλβίδας).

Η πλειονότητα των ασθενών με αίσθημα παλμών που υποβάλλονται σε παρακολούθηση διαπιστώνεται ότι έχουν υπερκοιλιακή ή κοιλιακή εκτοπία ή ακόμα φυσιολογικό φλεβοκομβικό ρυθμό . Η Καρδιαγγειακή Νόσος – Πώς Να Μειώσετε Τον Κίνδυνο Καρδιακής Νόσου

Αναπνευστικά Νοσήματα

Γαστρεντερολογικά Νοσήματα

Ψυχιατρικές διαταραχές

Το αίσθημα παλμών αποτελεί κλινικό χαρακτηριστικό αρκετών ψυχιατρικών διαταραχών, όπως οι κρίσεις πανικού και η γενικευμένη αγχώδης διαταραχή.

Η Αξιολόγηση του Αισθήματος Παλμών

 Άλλες αιτίες

Άλλες σημαντικές αιτίες αισθήματος παλμών σχετίζονται με τη λήψη ορισμένων φαρμάκων ή άλλων ουσιών, ή ενδοκρινικές και γενικά μεταβολικές διαταραχές.

Αίσθημα Παλμών – Διαγνωστική Προσέγγιση

Στην πλειονότητα των ασθενών με αίσθημα παλμών, μπορούμε να προσδιορίσουμε την αιτία χρησιμοποιώντας ένα εστιασμένο ιατρικό ιστορικό, φυσική εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφημα 12 απαγωγών (ΗΚΓ) και περιορισμένες αιματολογικές εξετάσεις.

1-  Αρχικά αξιολογούμε όλους τους ασθενείς για να προσδιορίσουμε εάν αντιμετωπίζουν επί του παρόντος αίσθημα παλμών κατά τη στιγμή της αξιολόγησης. Εάν ναι, λαμβάνουμε αμέσως ένα ΗΚΓ 12 απαγωγών και πραγματοποιούμε μια εστιασμένη φυσική εξέταση με ιδιαίτερη προσοχή στο καρδιαγγειακό σύστημα:
– Εάν μια αρρυθμία επιβεβαιωθεί από το ΗΚΓ, αξιολογείται η αιμοδυναμική σταθερότητα του ασθενούς και αντιμετωπίζεται η αρρυθμία ανάλογα με την περίπτωση.

– Σε ασθενείς χωρίς αρρυθμία στο ΗΚΓ, διενεργούμε λεπτομερή καρδιολογική εξέταση. Ορισμένες αρρυθμίες, ιδιαίτερα τα σπάνια πρόωρα κοιλιακά συμπλέγματα ή τα πρόωρα κολπικά συμπλέγματα, δεν αποτυπώνονται στο ΗΚΓ αλλά μπορεί να ανιχνευθούν κατά την καρδιακή ακρόαση.

– Για τους ασθενείς που δεν παρουσιάζουν επί του παρόντος συμπτώματα, ζητάμε από τον ασθενή λεπτομερή περιγραφή των χαρακτηριστικών των συμπτωμάτων και λαμβάνουμε λεπτομερή κλινικό ιστορικό, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού και οικογενειακού ιστορικού καρδιακής νόσου, τη χρήση φαρμάκων και ουσιών, καθώς και μια εστιασμένη ανασκόπηση των συστημάτων.

2- Αν και ο γιατρός σπάνια έχει την ευκαιρία να εξετάσει έναν ασθενή κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου αισθήματος παλμών, η φυσική εξέταση είναι συχνά χρήσιμη για τον καθορισμό πιθανών ανωμαλιών που μπορεί να παρέχουν ένδειξη της αιτιολογίας του αισθήματος παλμών. Ελέγχουμε τη θερμοκρασία, την αρτηριακή πίεση, τον σφυγμό και τον αναπνευστικό ρυθμό και διενεργούμε προσεκτική καρδιαγγειακή εξέταση. Η εξέταση των πνευμόνων και άλλων οργάνων μπορεί να προσφέρει σημαντικές κλινικές πληροφορίες.

3- Για όλους τους ασθενείς με αίσθημα παλμών, απαιτείται ένα ΗΚΓ 12 απαγωγών ως μέρος της αρχικής αξιολόγησης.

Παρόλο που η πλειονότητα των ασθενών βρίσκεται σε φυσιολογικό φλεβοκομβικό ρυθμό όταν λαμβάνεται το αρχικό ΗΚΓ, μπορεί ωστόσο να βοηθήσει στον περιορισμό της διαφορικής διάγνωσης των αισθημάτων παλμών. Συγκεκριμένα, το ΗΚΓ θα πρέπει να εξετάζεται για ευρήματα που υποδηλώνουν υποκείμενη δομική καρδιακή νόσο ή διαταραχή του ηλεκτρικού συστήματος.

4-  Στους περισσότερους ασθενείς, διενεργούμε περιορισμένο αιματολογικό και εργαστηριακό έλεγχο για να αποκλείσουμε την αναιμία και τον υπερθυρεοειδισμό. Επιπλέον, εξετάζουμε για συγκεκριμένες μεταβολικές διαταραχές όπως υποδεικνύεται από το ιστορικό και τη φυσική εξέταση.

5- Λαμβάνουμε υπερηχοκαρδιογράφημα ( ΤΡΙΠΛΕΞ ΚΑΡΔΙΑΣ) σε ασθενείς των οποίων το ιστορικό, η φυσική εξέταση ή το ΗΚΓ προκαλούν ανησυχία για δομική καρδιακή νόσο.

6- Χρησιμοποιούμε το κλινικό ιστορικό που έχουμε συγκεντρώσει από τον ασθενή, μαζί με τα αποτελέσματα της φυσικής εξέτασης, το
12 απαγωγών ΗΚΓ και τα ευρήματα του τρίπλεξ καρδιάς (εάν χρειάζεται) για να καθορίσουμε την ανάγκη περαιτέρω αξιολόγησης.

7 -Εάν το αίσθημα παλμών είναι διαρκές ή ελάχιστα ανεκτό, μπορεί να ενδείκνυται ακόμα και μια εξιδεικευμένη εξέταση – Η ηλεκτροφυσιολογική  μελέτη.
Η ηλεκτροφυσιολογική  μελέτη είναι μια επεμβατική αξιολόγηση του καρδιακού ρυθμού η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διάγνωση μιας ύποπτης αρρυθμίας όταν η παρακολούθηση του ρυθμού δεν έχει δώσει διάγνωση σε ασθενείς με υψηλή πιθανότητα σοβαρής αρρυθμίας (π.χ. ασθενείς με δομική καρδιακή νόσο).

Αίσθημα Παλμών – Η Αντιμετώπιση

 • Η αντιμετώπιση των ασθενών με αίσθημα παλμών εξαρτάται από την πιθανή ή την αναγνωρισμένη αιτία.
 • Για τους ασθενείς στους οποίους η αρχική αξιολόγηση υποδεικνύει μια πιθανή ιατρική αιτία ως αιτιολογία των αισθημάτων παλμών τους, προχωράμε σε θεραπεία ή παρέμβαση ανάλογα με την περίπτωση.
 • Για ασθενείς με αισθήματα παλμών χωρίς προφανές αίτιο απ’ όλο το κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο, θα πρέπει να διερευνηθεί ο ρόλος του άγχους ή της διαταραχής πανικού. Εάν ενδείκνυται, η υποκείμενη ψυχιατρική πάθηση πρέπει να αντιμετωπιστεί.
 • Στους ασθενείς με αίσθημα παλμών που σχετίζεται με τεκμηριωμένο φυσιολογικό φλεβοκομβικό ρυθμό κατά την παρακολούθηση του ρυθμού και με κατά τα άλλα φυσιολογική αξιολόγηση, προσφέρουμε διαβεβαίωση ως προς την καλοήθη φύση των συμπτωμάτων τους. Φλεβοκομβική Ταχυκαρδία: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε
 • Τους ζητάμε, ωστόσο, να παρακολουθούν τους παλμούς τους για αύξηση ή μείωση της συχνότητας, τα άλλα συνοδά συμπτώματα, καθώς όλα αυτά μπορεί να αποτελούν ενδείξεις για επανάληψη κάποιων εξετάσεων ή περαιτέρω αξιολόγηση.

Ablation – Κατάλυση – Ablation Τι Είναι;

Η Καρδιολόγος ΙΛΧΑΜ ΚΑΦΦΑ

Τηλ: 2109210423

Επιστημονικές Αναφορές

 • Zipes DP, DiMarco JP, Gillette PC, et al. Guidelines for clinical intracardiac electrophysiological and catheter ablation procedures. A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee on Clinical Intracardiac Electrophysiologic and Catheter Ablation Procedures), developed in collaboration with the North American Society of Pacing and Electrophysiology. J Am Coll Cardiol 1995; 26:555.
 • Weber BE, Kapoor WN. Evaluation and outcomes of patients with palpitations. Am J Med 1996; 100:138
 • Barsky AJ, Cleary PD, Coeytaux RR, Ruskin JN. Psychiatric disorders in medical outpatients complaining of palpitations. J Gen Intern Med 1994; 9:306.
 • Giada F, Raviele A. Clinical Approach to Patients with Palpitations. Card Electrophysiol Clin 2018; 10:387

Καρδιολογικά Συμπτώματα

καρδιολογικα συμπτώματα

Καρδιολογικά Συμπτώματα

 

Η καρδιοπάθεια περιγράφει μια σειρά από καταστάσεις που επηρεάζουν την καρδιά σας. Οι καρδιακές παθήσεις περιλαμβάνουν:

 • Παθήσεις των αιμοφόρων αγγείων, όπως η στεφανιαία νόσος.
 • Προβλήματα καρδιακού ρυθμού (αρρυθμίες)
 • Καρδιακές ανωμαλίες με τις οποίες γεννιόμαστε (συγγενείς καρδιακές ανωμαλίες)
 • Παθήσεις των καρδιακών βαλβίδων
 • Παθήσεις του καρδιακού μυός
 • Η φλεγμονή της καρδιάς

Πολλές μορφές καρδιακής νόσου μπορούν να προληφθούν ή να αντιμετωπιστούν με επιλογές υγιεινού τρόπου ζωής.

Τα συμπτώματα της καρδιακής νόσου εξαρτώνται από τον τύπο της καρδιακής νόσου που παρουσιάζετε.

Συμπτώματα της στεφανιαίας νόσου

Η συσσώρευση λιπαρών πλακών στις αρτηρίες σας ή αθηροσκλήρωση μπορεί να βλάψει τα αιμοφόρα αγγεία και την καρδιά. Η συσσώρευση πλακών προκαλεί στένωση ή απόφραξη των αιμοφόρων αγγείων που μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακή προσβολή, πόνο στο στήθος (στηθάγχη) ή εγκεφαλικό επεισόδιο.

Τα συμπτώματα της στεφανιαίας νόσου μπορεί να είναι διαφορετικά για τους άνδρες και τις γυναίκες. Για παράδειγμα, οι άνδρες είναι πιο πιθανό να έχουν πόνο στο στήθος. Οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να έχουν άλλα σημεία και συμπτώματα μαζί με τη δυσφορία στο στήθος, όπως δύσπνοια, ναυτία και υπερβολική κόπωση.

Τα σημεία και τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Πόνος στο στήθος, σφίξιμο στο στήθος, πίεση στο στήθος και δυσφορία στο στήθος (στηθάγχη)
 • Δύσπνοια
 • Πόνος, μουδιάσματα, αδυναμία ή αίσθημα ψύχους στα πόδια ή τα χέρια σας, εάν τα αιμοφόρα αγγεία σε αυτά τα μέρη του σώματός σας είναι στενωμένα
 • Πόνος στο λαιμό, το σαγόνι, την άνω κοιλιακή χώρα ή την πλάτη

Μπορεί να μην διαγνωστεί η στεφανιαία νόσος μέχρι να πάθετε καρδιακή προσβολή, στηθάγχη, εγκεφαλικό επεισόδιο ή καρδιακή ανεπάρκεια. Είναι σημαντικό να παρακολουθείτε τα καρδιαγγειακά συμπτώματα και να συζητάτε τις ανησυχίες σας με το καρδιολόγο σας. Η καρδιαγγειακή νόσος μπορεί μερικές φορές να εντοπιστεί νωρίς με τακτικές αξιολογήσεις.

Συμπτώματα καρδιακής νόσου που προκαλούνται από μη φυσιολογικούς καρδιακούς παλμούς (καρδιακές αρρυθμίες)

Η καρδιά σας μπορεί να χτυπάει πολύ γρήγορα, πολύ αργά ή ακανόνιστα. Τα σημάδια και τα συμπτώματα καρδιακής αρρυθμίας μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Φτερούγισμα στο στήθος σας
 • Γρήγορος καρδιακός σφυγμός (ταχυκαρδία)
 • Αργός καρδιακός σφυγμός (βραδυκαρδία)
 • Πόνος ή δυσφορία στο στήθος
 • Δύσπνοια
 • Ζαλάδα
 • Ζάλη
 • Λιποθυμία (συγκοπή) ή παρ’ ολίγον λιποθυμία

Συμπτώματα καρδιακής νόσου που προκαλούνται από συγγενείς καρδιακές παθήσεις

Οι σοβαρές καρδιακές βλάβες με τις οποίες γεννιέστε (συγγενείς καρδιακές βλάβες) συνήθως γίνονται αντιληπτές αμέσως μετά τη γέννηση. Τα σημάδια και συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας στα παιδιά μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Χλωμό γκρι ή μπλε χρώμα δέρματος (κυάνωση)
 • Πρήξιμο στα πόδια, στην κοιλιά ή στις περιοχές γύρω από τα μάτια
 • Σε ένα βρέφος, δύσπνοια κατά τη διάρκεια του θηλασμού, που οδηγεί σε κακή αύξηση του σωματικού βάρους

Οι λιγότερο σοβαρές συγγενείς καρδιακές παθήσεις συχνά δεν διαγιγνώσκονται παρά μόνο αργότερα στην παιδική ηλικία ή κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής. Τα σημεία και συμπτώματα των συγγενών καρδιακών ανωμαλιών που συνήθως δεν είναι άμεσα απειλητικά για τη ζωή περιλαμβάνουν

 • Εύκολη δύσπνοια κατά τη διάρκεια δραστηριότητας
 • Εύκολη κόπωση
 • Πρήξιμο στα χέρια, τους αστραγάλους ή τα πόδια

Συμπτώματα καρδιακής νόσου που προκαλούνται από νόσο του καρδιακού μυός (μυοκαρδιοπάθεια)

Στα πρώιμα στάδια της μυοκαρδιοπάθειας, μπορεί να μην έχετε κανένα σύμπτωμα. Καθώς η κατάσταση επιδεινώνεται, τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Δύσπνοια με τη σωματική δραστηριότητα ή σε κατάσταση ηρεμίας
 • Πρήξιμο των ποδιών, των αστραγάλων και των ποδιών
 • Κόπωση
 • Ακανόνιστους καρδιακούς παλμούς που φαίνονται γρήγοροι ή πτερυγισμοί
 • Ζάλη, ζάλη και λιποθυμία

Συμπτώματα καρδιακής νόσου που προκαλούνται από καρδιακή λοίμωξη

Η ενδοκαρδίτιδα είναι μια λοίμωξη που προσβάλλει την εσωτερική μεμβράνη των καρδιακών κοιλοτήτων και των καρδιακών βαλβίδων (ενδοκάρδιο). Τα σημάδια και τα συμπτώματα της καρδιακής λοίμωξης μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Πυρετός
 • Δύσπνοια
 • Αδυναμία ή κόπωση
 • Πρήξιμο στα πόδια ή την κοιλιά σας
 • Αλλαγές στον καρδιακό σας ρυθμό
 • Ξηρός ή επίμονος βήχας
 • Δερματικά εξανθήματα ή ασυνήθιστες κηλίδες

Συμπτώματα καρδιακής νόσου που προκαλούνται από προβλήματα καρδιακής βαλβίδας (βαλβιδοπάθεια)

Η καρδιά έχει τέσσερις βαλβίδες – την αορτική, τη μιτροειδή, την πνευμονική και την τριγλώχινα βαλβίδα – που ανοίγουν και κλείνουν για να κατευθύνουν τη ροή του αίματος μέσα στην καρδιά σας. Πολλά πράγματα μπορούν να βλάψουν τις βαλβίδες της καρδιάς σας, οδηγώντας σε στένωση (στένωση), διαφυγή (παλινδρόμηση ή ανεπάρκεια) ή ακατάλληλο κλείσιμο (πρόπτωση).

Ανάλογα με το ποια βαλβίδα δεν λειτουργεί σωστά, τα σημεία και τα συμπτώματα της βαλβιδοπάθειας της καρδιάς γενικά περιλαμβάνουν

 • Κόπωση
 • Δύσπνοια
 • Ακανόνιστος καρδιακός παλμός
 • Πρησμένα πόδια ή αστραγάλους
 • Πόνος στο στήθος
 • Λιποθυμία (συγκοπή)

Πότε να επισκεφθείτε τον καρδιολόγο σας;

Αναζητήστε επείγουσα ιατρική φροντίδα εάν έχετε αυτά τα σημεία και συμπτώματα καρδιακής νόσου:

 • Πόνο στο στήθος
 • Δύσπνοια
 • Λιποθυμία

Οι καρδιακές παθήσεις αντιμετωπίζονται ευκολότερα όταν ανιχνεύονται έγκαιρα, γι’ αυτό μιλήστε στο καρδιολόγο σας για τις ανησυχίες σας σχετικά με την υγεία της καρδιάς σας. Εάν ανησυχείτε για την εμφάνιση καρδιακής νόσου, μιλήστε με το γιατρό σας για τα μέτρα που μπορείτε να λάβετε για να μειώσετε τον κίνδυνο καρδιακής νόσου. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν έχετε οικογενειακό ιστορικό καρδιακής νόσου.

Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να έχετε καρδιακή νόσο, με βάση νέα σημάδια ή συμπτώματα που έχετε, κλείστε ραντεβού για να δείτε τον γιατρό σας.

 

Δρ. ΙΛΧΑΜ ΚΑΦΦΑ

Καρδιολόγος