Συνδρόμος Ορθοστατικής Ταχυκαρδίας και COVID-19: Δυσκολίες στη Διάγνωση και Θεραπεία.

Σύνδρομο ορθοστατικής ταχυκαρδίας POTS

Πανδημία COVID-19: Η απότομη αύξηση του συνδρόμου ορθοστατικής ταχυκαρδίας και οι δυσκολίες στη διάγνωση και θεραπεία του

Η πανδημία COVID-19 έχει προκαλέσει μια απότομη αύξηση στις περιπτώσεις συνδρόμου ορθοστατικής ταχυκαρδίας (POTS), μια σοβαρή κατάσταση που προκαλεί επιταχυνόμενο καρδιακό ρυθμό και κόπωση. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην οξεία ιογενή μολυσματική αφορμή που προκαλεί ο SARS-CoV-2, καθώς μια μελέτη δείχνει ότι το 39% των γυναικών που έχουν εμφανίσει μακρόχρονα συμπτώματα COVID-19 πληρούν τα κριτήρια διάγνωσης του POTS. Ωστόσο, οι επιπτώσεις του POTS στην καθημερινή ζωή των ασθενών είναι σημαντικές και συχνά δυσκολεύουν τη διάγνωση και θεραπεία της πάθησης. Ακόμη, η έλλειψη γνώσης και εμπειρίας σχετικά με το POTS σε ολόκληρη την ιατρική κοινότητα καθιστά δύσκολη τη διάγνωση της πάθησης στην αρχική της φάση και την αποτελεσματική θεραπεία των ασθενών.

Σύνδρομο ορθοστατικής ταχυκαρδίας POTS

Η σύνδεση μεταξύ COVID-19 και της ανάπτυξης του συνδρόμου ορθοστατικής ταχυκαρδίας και οι διαφορές στην επίδρασή του σε γυναίκες και άνδρες

Η μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2022 έδειξε ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ COVID-19 και της ανάπτυξης του συνδρόμου ορθοστατικής ταχυκαρδίας (POTS). Σύμφωνα με τη μελέτη, το 39% των γυναικών που εμφάνισαν μακρόχρονα συμπτώματα COVID-19 πληρούσε τα κριτήρια για τη διάγνωση του POTS, ενώ μόνο το 7% των ανδρών τα πληρούσε. Παρόλο που δεν είναι ακόμη σαφές πόσοι ακριβώς ανθρώπων που είχαν COVID-19 θα αναπτύξουν POTS, οι επιπτώσεις του συνδρόμου μπορούν να είναι σοβαρές και να αλλάξουν την καθημερινή ζωή των ατόμων που τον αναπτύσσουν. Επιπλέον, οι διαφορές στην επίδραση του συνδρόμου σε γυναίκες και άνδρες κάνουν τη διάγνωση και θεραπεία του ακόμα πιο πολύπλοκη. Είναι σημαντικό οι ερευνητές και οι κλινικοί γιατροί να συνεργαστούν για να αναπτύξουν περισσότερη γνώση και εμπειρία στη διάγνωση και θεραπεία του POTS, προκειμένου να βελτιωθούν τα αποτελέσματα των ασθενών στο μέλλον.

Η έλλειψη γνώσης και εμπειρίας σχετικά με την πάθηση στην ιατρική κοινότητα και οι δυσκολίες στη διάγνωση του συνδρόμου ορθοστατικής ταχυκαρδίας

Η έλλειψη γνώσης και εμπειρίας σχετικά με το σύνδρομο ορθοστατικής ταχυκαρδίας αποτελεί ένα από τα βασικά εμπόδια για την ορθή διάγνωση και θεραπεία των ασθενών. Συχνά, η κατάσταση διαγιγνώσκεται λανθασμένα ως άγχος, ενώ άλλες φορές οι θεραπευτικές επιλογές δεν βοηθούν και οι ασθενείς αναζητούν εναλλακτικές λύσεις, όπως ο βελονισμός. Επιπλέον, μια μελέτη σε περισσότερους από 4800 ασθενείς με POTS διαπίστωσε ότι η πλειονότητα από αυτούς δεν είχαν διαγνωστεί παρά μόνο ένα χρόνο ή περισσότερο μετά την πρώτη επίσκεψη σε καρδιολόγο, και η μέση διαγνωστική καθυστέρηση ήταν σχεδόν πέντε χρόνια. Η βελτίωση της ευαισθητοποίησης και γνώσης στην ιατρική κοινότητα για το σύνδρομο ορθοστατικής ταχυκαρδίας αποτελεί ένα απαραίτητο βήμα για την καλύτερη διάγνωση και θεραπεία των ασθενών που αντιμετωπίζουν αυτήν την πάθηση.

Οι προτεινόμενες λύσεις για τη βελτίωση της διάγνωσης, θεραπείας και ευαισθητοποίησης σχετικά με το σύνδρομο ορθοστατικής ταχυκαρδίας μετά την COVID-19.

Με την αύξηση των περιπτώσεων συνδρόμου ορθοστατικής ταχυκαρδίας λόγω της COVID-19, είναι σημαντικό να βελτιωθεί η διάγνωση και θεραπεία του. Μια από τις προτεινόμενες λύσεις είναι η ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ των αυτόνομων ειδικών και άλλων παρόχων υπηρεσιών για τη βελτίωση της ευαισθητοποίησης και γνώσης σχετικά με το σύνδρομο ορθοστατικής ταχυκαρδίας.

Πρέπει να δοθεί έμφαση στην κατάρτιση περισσότερων ειδικών καρδιολόγων για τη διάγνωση και θεραπεία του συνδρόμου ορθοστατικής ταχυκαρδίας. Επιπλέον, είναι σημαντικό να δημιουργηθούν διεπιστημονικές ομάδες θεραπείας για τη βελτίωση της πρόσβασης σε κατάλληλες θεραπείες.

Επιπλέον, η εκπαίδευση των γιατρών για τη διάγνωση του συνδρόμου ορθοστατικής ταχυκαρδίας πρέπει να βελτιωθεί. Πρέπει να γίνει ευαισθητοποίηση για τα συμπτώματα και τις επιπτώσεις της πάθησης σε όλους τους ιατρούς

Πώς επηρεάζει το COVID-19 τον εγκέφαλο;

καρδιολόγο ραντεβού

Πώς επηρεάζει το COVID-19 τον εγκέφαλο

Kaffailham.gr – Ένα πρόσφατο άρθρο στο περιοδικό Science περιγράφει όσα γνωρίζουμε για τις νευρολογικές συνέπειες της μόλυνσης από τον SARS-CoV-2. Οι Νευρολογικές επιπλοκές από COVID-19 είναι κοινές και μπορεί να κυμαίνονται από μειωμένη πνευματική διαύγεια έως εγκεφαλικό.

COVID-19 και εγκέφαλο

Ένα πρόσφατο άρθρο προοπτικής περιγράφει τι γνωρίζουμε για αυτές τις επιπλοκές μέχρι στιγμής. Οι συγγραφείς εξηγούν πώς έχουν απορριφθεί προηγούμενες υποθέσεις ότι ο ιός επηρέαζε άμεσα τα εγκεφαλικά κύτταρα.

Οι νευρολογικές προσβολές από τη λοίμωξη SARS-CoV-2 θα μπορούσαν να αυξήσουν τη συχνότητα και τη σοβαρότητα των νευρο-εκφυλιστικών ασθενειών, όπως το Αλτσχάιμερ και η νόσος του Πάρκινσον, στις μελλοντικές γενιές.

Στις αρχές της πανδημίας, οι ερευνητές παρατήρησαν ότι τα άτομα που αναρρώνουν από τον COVID- 19 δεν επέστρεφαν στην κατάσταση της υγείας τους πριν από την ασθένεια — αυτό είναι πλέον ευρέως γνωστό ως «Μακρύς COVID».

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Northwestern στο Σικάγο, IL, ήταν οι πρώτοι που ανέφεραν ότι ακόμη και άτομα που δεν νοσηλεύονται με COVID-19 έδειξαν σημαντική γνωστική δυσλειτουργία που παρέμεινε πολύ περισσότερο από 6 εβδομάδες από την οξεία μόλυνση.

Βασιζόμενοι σε κλινικές παρατηρήσεις, αυτοψία και εργαστηριακά ευρήματα, οι συγγραφείς προτείνουν θεωρίες αιτιότητας σχετικά με το πώς ο COVID-19 μπορεί να οδηγήσει σε μακροχρόνια νευρολογικά συμπτώματα.

Οι συγγραφείς αναγνωρίζουν ότι οι μηχανισμοί με τους οποίους ο COVID-19 μπορεί να προκαλέσει όλεθρο στο ανθρώπινο νευρικό σύστημα δεν είναι καλά κατανοητοί.

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση – E-prescription.gr

Εγκεφαλο-αγγειακές επιπλοκές, όπως ένα εγκεφαλικό αγγειακό επεισόδιο, μπορεί να εμφανιστούν νωρίς — ακόμη και πριν από τις αναπνευστικές επιπτώσεις της νόσου. Οι κεντρικές φλεγμονώδεις καταστάσεις και τα συμπτώματα των περιφερικών νεύρων εμφανίζονται αργότερα, συνήθως 2 εβδομάδες μετά την οξεία μόλυνση.

Αυτά τα ανόμοια χρονο-διαγράμματα υποδηλώνουν ότι η αιτία αυτών των νευρολογικών συμπτωμάτων μπορεί να διαφέρει. Μελέτη του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ) προσφέρει ενδείξεις σχετικά με τους υποκείμενους μηχανισμούς για νευρολογική βλάβη σε άτομα με COVID-19.

Οι επιστήμονες έχουν παρατηρήσει αυξήσεις σε ορισμένες ενώσεις που σχετίζονται με το ανοσοποιητικό στο ΕΝΥ, συμπεριλαμβανομένων:

Πρωτεϊνών ιντερλευκίνης-1 (IL-1) και IL-2, οι οποίες είναι φλεγμονώδεις κυτοκίνες που παράγονται από το σώμα.

Έκφραση γονιδίων που ελέγχονται από την ιντερφερόνη, μια πρωτεΐνη που καταπολεμά τις λοιμώξεις που υπάρχει κατά τις ιογενείς λοιμώξεις.

Ενεργοποιημένο Τ -κύτταρα και φυσικά κύτταρα φονείς, που καταπολεμούν τα ιικά αντιγόνα. Δείκτες που υποδεικνύουν την παρουσία μονοκυττάρων — μεγάλα λευκά αιμοσφαίρια που καταπολεμούν τη μόλυνση. Πρωτεΐνες διάσπασης που υποδηλώνουν νευρική βλάβη.

Αντίθετα, οι ερευνητές δεν έχουν βρει στοιχεία ότι ο ιός SARS-CoV-2  επηρεάζει άμεσα το νευρικό σύστημα. Για παράδειγμα, η έρευνα έχει δείξει ότι οι ακόλουθοι παράγοντες είναι μειωμένοι ή απουσιάζουν σε άτομα με λοίμωξη SARS-CoV-2

Οι ακτινολογικές εξετάσεις παρέχουν επίσης στοιχεία τραυματισμού σε άτομα που εμφάνισαν COVID-. Οι μαγνητικές τομογραφίες επιβεβαιώνουν μικροαγγειακή βλάβη και εγκεφαλική ατροφία ή συρρίκνωση. Η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων επιβεβαιώνει μειωμένη μεταβολική δραστηριότητα στον εγκέφαλο ατόμων που έχουν διαγνωστεί με Long COVID.

Η χρόνια φλεγμονή έχει πολλές αιτίες, συμπεριλαμβανομένου του διαβήτη, της παχυσαρκίας και της διατροφής. Αυτά είναι μια προδιάθεση για αυτοάνοσες διαταραχές και προκαλούν και επιταχύνουν τον κίνδυνο διαταραχών που σχετίζονται με τον εγκέφαλο.

Δεδομένου του αριθμού των ατόμων που έχουν υποστεί COVID-, οι ερευνητές σημειώνουν ότι οι νευρολογικές συνέπειες του COVID-19 αντιπροσωπεύουν ένα παγκόσμιο πρόβλημα δημόσιας υγείας.

Ως απάντηση σε αυτήν την πρόκληση, το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας έχει δημιουργήσει ένα COVID- Neuro Data Bank και Neuro Bio Bank για να επιτρέπουν στους γιατρούς να αναφέρουν και να ποσοτικοποιούν νευρολογικά συμβάντα από τον COVID-19.

 

Το Εμβόλιο CoronaVac από Sinovac για τον COVID-19

Το Εμβόλιο CoronaVac

Το Εμβόλιο CoronaVac από Sinovac για τον COVID-19

Το Εμβόλιο CoronaVac

Όλοι στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι εξοικειωμένοι με τα Moderna, Pfizer και Johnson & Johnson COVID-19 εμβόλια. Ίσως όμως να μην έχετε ακούσει για το εμβόλιο Sinovac, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως στην Κίνα (μέσω του Medical News Today).

Το εμβόλιο Sinovac, που ονομάζεται επίσης CoronaVac, παράγεται από τη Sinovac Biotech, μια φαρμακευτική εταιρεία με έδρα το Πεκίνο.

Αυτό το εμβόλιο εγκρίθηκε για τη λίστα χρήσης έκτακτης ανάγκης (EUL) από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας την 1η Ιουνίου 2021 (μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας).

 Ο ΠΟΥ διαπίστωσε ότι το εμβόλιο Sinovac πληρούσε τα «διεθνή πρότυπα για την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και την κατασκευή». Η EUL αξιολογεί την ποιότητα των εμβολίων COVID-19 αξιολογώντας ομάδες αξιολόγησης προϊόντων, πραγματοποιώντας αξιολογήσεις κινδύνου-οφέλους και πραγματοποιώντας επιτόπιες επιθεωρήσεις.

Ο ΠΟΥ συνιστά το εμβόλιο Sinovac για ενήλικες. Θα πρέπει να χορηγείται σε ένα πρόγραμμα δύο δόσεων με διάστημα δύο έως τεσσάρων εβδομάδων μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης δόσης.

» Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η σωστή δίαιτα για την καρδιά;

Κορωνοϊός – Καρδιολογικές Παθήσεις και COVID 19

Καρδιολογικές-Παθήσεις-και-COVID-19

Τι είναι ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ( COVID 19)

Είναι ένας απειροελάχιστος κόκκος ημιζώντανης ύλης, ωστόσο έχει κατορθώσει να εισβάλει στην καθημερινότητά μας και να την τροποποιήσει όπως κανείς. Ακόμα και τα μικρά παιδιά είναι οικεία με το σφαιρικό του σχήμα, και οι τηλεοπτικοί δέκτες φιλοξενούν ασταμάτητα εικόνες και ειδήσεις με τα…κατορθώματά του, τα οποία εστιάζονται κυρίως στο αναπνευστικό μας σύστημα.

Υπάρχει όμως κάποια συσχέτιση του κορωνοϊού με την Καρδιολογία, και ποια;

Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ και οι Καρδιοπάθειες

Καρδιολογικές-Παθήσεις-και-COVID-19
ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ
Έχει καταδειχθεί ότι ο κορωνοϊός χρησιμοποιεί ως πύλη εισόδου στο αναπνευστικό μας σύστημα μια ομάδα υποδοχέων του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης (ACE2), η οποία βρίσκεται επίσης και στα μυοκαρδιακά μας κύτταρα, και πιθανόν να συσχετίζεται με περιπτώσεις σοβαρής μυοκαρδίτιδας και καρδιαγγειακής κατάρριψης, η οποία έχει παρατηρηθεί και καταγραφεί σε διασωληνωμένους ασθενείς με λοίμωξη τελικού σταδίου.
Εδώ δεν θα μπούμε σε πολύ βαθιά νερά Μοριακής Βιολογίας και Φαρμακολογίας. Θα αναφέρουμε απλά ότι υπάρχουν δυο πολύ διαδεδομένες ομάδες αντιϋπερτασικών φαρμάκων οι οποίες συνδέονται ανταγωνιστικά με τους εν λόγω υποδοχείς (οι αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου αγγειοτενσίνης και οι αναστολείς υποδοχέων αγγειοτενσίνης ΙΙ), και θα τονίσουμε ότι οι ασθενείς που λαμβάνουν τέτοιου είδους αντιϋπερτασικά φάρμακα δεν θα πρέπει να τροποποιούν την αγωγή τους χωρίς τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού.

Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ – Οι Ευπαθείς Ομάδες

Στο πλαίσιο επίσης της πρόληψης η Ελληνική Εταιρεία Καρδιολογίας (ΕΚΕ) όρισε ως πιθανές ευπαθείς ομάδες τους ασθενείς που πάσχουν από τα κάτωθι:
1. Καρδιακή Ανεπάρκεια (Ισχαιμικής ή μη αιτιολογίας)
2. Στεφανιαία Νόσος (Πρόσφατο Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο ή επέμβαση επαναγγείωσης [αγγειοπλαστική-stent ή αορτοστεφανιαία παράκαμψη-bypass] τους τελευταίους 12 μήνες )
3. Πνευμονική Υπέρταση
4. Συγγενείς καρδιοπάθειες μετά χειρουργική διόρθωση με σημαντική υπολειπόμενη βλάβη ή μη διορθωμένες συγγενείς καρδιοπάθειες.
5. Προσθετικές καρδιακές βαλβίδες
6. Μυοκαρδιοπάθειες
7. Ιστορικό τεκμηριωμένης μυοκαρδίτιδας
8. Καναλοπάθειες
Να σημειωθεί επιπλέον ότι οι ασθενείς με συννοσηρότητες σχετιζόμενες με τις καρδιαγγειακές παθήσεις (χρόνια αρρύθμιστη αρτηριακή υπέρταση, χρόνιος αρρύθμιστος σακχαρώδης διαβήτης, χρόνια αποφρακτική αναπνευστική πνευμονοπάθεια, χρόνια νεφρική νόσος, νεοπλασία ή υπό ανοσοκατασταλτική αγωγή) θεωρούνται επίσης ευπαθείς ομάδες.
Προσπερνώντας κάποιες εύλογες ενστάσεις συναδέλφων σχετικές με τη μεγάλη ευρύτητα ορισμού των ευπαθών ομάδων, θα τονίσουμε ότι όσοι ασθενείς ανήκουν στις ανωτέρω ομάδες οφείλουν να είναι διπλά προσεκτικοί στην υιοθέτηση μέτρων ατομικής προστασίας, διότι, σε περίπτωση νόσου από τον κορωνοϊό, η κλινική τους εικόνα ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Την ίδια μέριμνα και σπουδή οφείλουν να δείξουν όσοι από εμάς έχουν στο οικείο τους περιβάλλον άτομο που ανήκει στις προαναφερθείσες ευπαθείς ομάδες.
Τέλος, αξίζει να υπογραμμίσουμε ότι οι Καρδιολόγοι δεν είμαστε καθ’ ύλην αρμόδιοι για θέματα λοιμώξεων και ιώσεων και δη του αναπνευστικού. Γνώμη και άποψη έχουμε όλοι. Οφείλουμε εμείς οι Καρδιολόγοι να παραχωρήσουμε το προσκήνιο στους ειδικότερους από εμάς Παθολόγους/Λοιμωξιολόγους/Πνευμονολόγους και να καλλιεργήσουμε μεταξύ μας πνεύμα σωφροσύνης και συνεργασίας, για το καλό των ασθενών μας και για το καλό όλων μας.