Η Δοκιμασία Κόπωσης – Τεστ Κοπώσεως

Δοκιμασία Κόπωσης

Η Δοκιμασία Κόπωσης – Τεστ Κοπώσεως

Η δοκιμασία κοπώσεως αποτελεί έναν ουσιαστικό διαγνωστικό εργαλείο για την αξιολόγηση της καρδιακής λειτουργίας. Προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για την καρδιακή υγεία και μπορεί να συμβάλει στην ανίχνευση διαφόρων καρδιακών παθήσεων. Οι βασικές της δυνατότητες περιλαμβάνουν:

  1. Διάγνωση Στεφανιαιας νόσου

  2. Διάγνωση άλλων Καρδιακών Παθήσεων: Η δοκιμασία κοπώσεως μπορεί να αναδείξει πιθανές ανωμαλίες στη λειτουργία της καρδιάς.

  3. Αξιολόγηση Αντοχής: Παρέχει ενδείξεις για την ικανότητα της καρδιάς να ανταπεξέλθει σε φυσικές καταπονήσεις, όπως η άσκηση.

  4. Προετοιμασία για Επεμβάσεις: Είναι χρήσιμη για την προετοιμασία καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων, καθώς και για τον σχεδιασμό προγραμμάτων έντονης άσκησης.

  5. Προσαρμοσμένη Προσέγγιση: Για άτομα με περιορισμένη κινητικότητα, η δοκιμασία μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση ειδικών φαρμάκων.