Συνδρόμος Ορθοστατικής Ταχυκαρδίας και COVID-19: Δυσκολίες στη Διάγνωση και Θεραπεία.

Σύνδρομο ορθοστατικής ταχυκαρδίας POTS

Πανδημία COVID-19: Η απότομη αύξηση του συνδρόμου ορθοστατικής ταχυκαρδίας και οι δυσκολίες στη διάγνωση και θεραπεία του

Η πανδημία COVID-19 έχει προκαλέσει μια απότομη αύξηση στις περιπτώσεις συνδρόμου ορθοστατικής ταχυκαρδίας (POTS), μια σοβαρή κατάσταση που προκαλεί επιταχυνόμενο καρδιακό ρυθμό και κόπωση. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην οξεία ιογενή μολυσματική αφορμή που προκαλεί ο SARS-CoV-2, καθώς μια μελέτη δείχνει ότι το 39% των γυναικών που έχουν εμφανίσει μακρόχρονα συμπτώματα COVID-19 πληρούν τα κριτήρια διάγνωσης του POTS. Ωστόσο, οι επιπτώσεις του POTS στην καθημερινή ζωή των ασθενών είναι σημαντικές και συχνά δυσκολεύουν τη διάγνωση και θεραπεία της πάθησης. Ακόμη, η έλλειψη γνώσης και εμπειρίας σχετικά με το POTS σε ολόκληρη την ιατρική κοινότητα καθιστά δύσκολη τη διάγνωση της πάθησης στην αρχική της φάση και την αποτελεσματική θεραπεία των ασθενών.

Σύνδρομο ορθοστατικής ταχυκαρδίας POTS

Η σύνδεση μεταξύ COVID-19 και της ανάπτυξης του συνδρόμου ορθοστατικής ταχυκαρδίας και οι διαφορές στην επίδρασή του σε γυναίκες και άνδρες

Η μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2022 έδειξε ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ COVID-19 και της ανάπτυξης του συνδρόμου ορθοστατικής ταχυκαρδίας (POTS). Σύμφωνα με τη μελέτη, το 39% των γυναικών που εμφάνισαν μακρόχρονα συμπτώματα COVID-19 πληρούσε τα κριτήρια για τη διάγνωση του POTS, ενώ μόνο το 7% των ανδρών τα πληρούσε. Παρόλο που δεν είναι ακόμη σαφές πόσοι ακριβώς ανθρώπων που είχαν COVID-19 θα αναπτύξουν POTS, οι επιπτώσεις του συνδρόμου μπορούν να είναι σοβαρές και να αλλάξουν την καθημερινή ζωή των ατόμων που τον αναπτύσσουν. Επιπλέον, οι διαφορές στην επίδραση του συνδρόμου σε γυναίκες και άνδρες κάνουν τη διάγνωση και θεραπεία του ακόμα πιο πολύπλοκη. Είναι σημαντικό οι ερευνητές και οι κλινικοί γιατροί να συνεργαστούν για να αναπτύξουν περισσότερη γνώση και εμπειρία στη διάγνωση και θεραπεία του POTS, προκειμένου να βελτιωθούν τα αποτελέσματα των ασθενών στο μέλλον.

Η έλλειψη γνώσης και εμπειρίας σχετικά με την πάθηση στην ιατρική κοινότητα και οι δυσκολίες στη διάγνωση του συνδρόμου ορθοστατικής ταχυκαρδίας

Η έλλειψη γνώσης και εμπειρίας σχετικά με το σύνδρομο ορθοστατικής ταχυκαρδίας αποτελεί ένα από τα βασικά εμπόδια για την ορθή διάγνωση και θεραπεία των ασθενών. Συχνά, η κατάσταση διαγιγνώσκεται λανθασμένα ως άγχος, ενώ άλλες φορές οι θεραπευτικές επιλογές δεν βοηθούν και οι ασθενείς αναζητούν εναλλακτικές λύσεις, όπως ο βελονισμός. Επιπλέον, μια μελέτη σε περισσότερους από 4800 ασθενείς με POTS διαπίστωσε ότι η πλειονότητα από αυτούς δεν είχαν διαγνωστεί παρά μόνο ένα χρόνο ή περισσότερο μετά την πρώτη επίσκεψη σε καρδιολόγο, και η μέση διαγνωστική καθυστέρηση ήταν σχεδόν πέντε χρόνια. Η βελτίωση της ευαισθητοποίησης και γνώσης στην ιατρική κοινότητα για το σύνδρομο ορθοστατικής ταχυκαρδίας αποτελεί ένα απαραίτητο βήμα για την καλύτερη διάγνωση και θεραπεία των ασθενών που αντιμετωπίζουν αυτήν την πάθηση.

Οι προτεινόμενες λύσεις για τη βελτίωση της διάγνωσης, θεραπείας και ευαισθητοποίησης σχετικά με το σύνδρομο ορθοστατικής ταχυκαρδίας μετά την COVID-19.

Με την αύξηση των περιπτώσεων συνδρόμου ορθοστατικής ταχυκαρδίας λόγω της COVID-19, είναι σημαντικό να βελτιωθεί η διάγνωση και θεραπεία του. Μια από τις προτεινόμενες λύσεις είναι η ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ των αυτόνομων ειδικών και άλλων παρόχων υπηρεσιών για τη βελτίωση της ευαισθητοποίησης και γνώσης σχετικά με το σύνδρομο ορθοστατικής ταχυκαρδίας.

Πρέπει να δοθεί έμφαση στην κατάρτιση περισσότερων ειδικών καρδιολόγων για τη διάγνωση και θεραπεία του συνδρόμου ορθοστατικής ταχυκαρδίας. Επιπλέον, είναι σημαντικό να δημιουργηθούν διεπιστημονικές ομάδες θεραπείας για τη βελτίωση της πρόσβασης σε κατάλληλες θεραπείες.

Επιπλέον, η εκπαίδευση των γιατρών για τη διάγνωση του συνδρόμου ορθοστατικής ταχυκαρδίας πρέπει να βελτιωθεί. Πρέπει να γίνει ευαισθητοποίηση για τα συμπτώματα και τις επιπτώσεις της πάθησης σε όλους τους ιατρούς

Η Ευλογιά Των Πιθήκων – Τι Είναι Η Ευλογιά Των Πιθήκων;

Τι Είναι Η Ευλογιά Των Πιθήκων;

Η Ευλογιά Των Πιθήκων

 • Από τις αρχές του Μαΐου 2022, πολλές χώρες της Ευρώπης, η Αυστραλία και οι ΗΠΑ ανέφεραν έναν αυξανόμενο αριθμό κρουσμάτων ευλογιάς των πιθήκων.
 • Ως ιογενής νόσος που κατάγεται από την Αφρική, η ευλογιά των πιθήκων μεταδίδεται συνήθως με την επαφή ζώου-ανθρώπου, προκαλώντας δερματικές βλάβες, πυρετό και πόνους σώματος στους ανθρώπους που μολύνει ο ιός.
 • Ορισμένα πρόσφατα κρούσματα ευλογιάς των πιθήκων αφορούσαν άνδρες που έχουν σεξουαλική επαφή με άνδρες, ωστόσο, οι ειδικοί λένε ότι η ασθένεια δεν είναι σεξουαλικά μεταδιδόμενη λοίμωξη αλλά μπορεί να μεταδοθεί μέσω άμεσης επαφής κατά τη διάρκεια του σεξ.
Τι Είναι Η Ευλογιά Των Πιθήκων;
Η Ευλογιά Των Πιθήκων;

Τι Είναι η Ευλογιά Των Πιθήκων;

Η ευλογιά των πιθήκων είναι ένας ζωονοσογόνος ιός, ο οποίος μεταδίδει τη νόσο από τα ζώα στον άνθρωπο. Τα κρούσματα εμφανίζονται συνήθως κοντά σε τροπικά  δάση, όπου ζουν τα ζώα που μεταφέρουν τον ιό.

Ο ιός είναι μέλος της οικογένειας των ορθοποξικών ιών. Υπάρχουν δύο διακριτά γενετικά στελέχη ή κλάσεις: η κλάση της Κεντρικής Αφρικής (λεκάνη του Κονγκό) και η κλάση της Δυτικής Αφρικής. Η κλάση της λεκάνης του Κονγκό είναι γνωστό ότι εξαπλώνεται πιο εύκολα και προκαλεί πιο σοβαρά συμπτώματα.

Η ευλογιά των πιθήκων εμφανίζεται φυσικά στην Αφρική, ιδίως στα έθνη της δυτικής και κεντρικής Αφρικής. Τα κρούσματα συνδέονται με διεθνή ταξίδια από μέρη όπου η ασθένεια είναι πιο συχνή.

Ποια Είναι Τα Συμπτώματα;

Τα συμπτώματα και τα σημάδια της νόσου περιλαμβάνουν

● Εξάνθημα ( > 95 %)

● Πυρετό (80-90 %)

● ρίγη (60-70 %)

● Λεμφαδενοπάθεια (65-70 %)

● Πονοκέφαλο ( 60-65 %)

● Μυαλγίες ( 50-60%)

Προκαλεί συμπτώματα παρόμοια με την ευλογιά, αλλά ηπιότερα.

Ο χρόνος από τη μόλυνση έως την εμφάνιση των συμπτωμάτων, ο οποίος αναφέρεται ως περίοδος επώασης, μπορεί να κυμαίνεται από πέντε έως 21 ημέρες. Η ασθένεια συνήθως υποχωρεί εντός δύο έως τεσσάρων εβδομάδων.

Οι σοβαρές περιπτώσεις είναι πιο συχνές σε άτομα με υποκείμενες ανοσολογικές ανεπάρκειες και μικρά παιδιά. Τον τελευταίο καιρό, η αναλογία θνησιμότητας των κρουσμάτων από την ευλογιά των πιθήκων κυμαίνεται γύρω στο 3-6%.

Πώς Μεταδίδεται η Ευλογιά των Πιθήκων;

Η μετάδοση του ιού μεταξύ των ανθρώπων είναι περιορισμένη, αλλά μπορεί να συμβεί μέσω στενής δερματικής επαφής, σταγονιδίων αέρα, σωματικών υγρών και μολυσμένων από τον ιό αντικειμένων.

Η Ευλογιά των Πιθήκων – Διάγνωση

Παρόλο που τα κλινικά χαρακτηριστικά είναι χρήσιμα για τη διάγνωση, η εργαστηριακή επιβεβαίωση του ιού της ευλογιάς των πιθήκων είναι απαραίτητη για τη διαφοροποίηση αυτής της νόσου από εκείνες που προκαλούνται από άλλες πιθανές αιτιολογίες.

Οι διαγνωστικές δοκιμασίες περιλαμβάνουν:

 • Απομόνωση του ιού (σε καλλιέργειες κυττάρων θηλαστικών)
 • PCR
 • Ενζυμική ανοσοπροσροφητική δοκιμασία (ELISA) και ανοσοφθοριστική δοκιμασία αντισωμάτων.

Αντιμετώπιση Ασθενών με την Ευλογιά των Πιθήκων

Υποστηρικτική θεραπεία

Οι περισσότεροι ασθενείς έχουν ήπια μορφή νόσου και αναρρώνουν χωρίς ιατρική παρέμβαση. Άλλοι που
έχουν παράγοντες κινδύνου για αφυδάτωση (π.χ. ναυτία, έμετο, δυσφαγία) μπορεί να χρειαστούν σύντομη παραμονή στο νοσοκομείο για ενδοφλέβια ενυδάτωση. Για τον βαριά πάσχοντα ασθενή, η υποστηρικτική φροντίδα είναι απαραίτητη έως ότου ο ασθενής αναρρώσει από τη λοίμωξη.

ΘΑΝΑΤΟΣ

Στην Κεντρική Αφρική, το ποσοστό θνησιμότητας είναι περίπου 10 % και οι θάνατοι συμβαίνουν γενικά κατά τη δεύτερη εβδομάδα της ασθένειας. Αντίθετα, δεν υπήρξαν θάνατοι κατά την επιδημία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά τα πιο ευνοϊκά αποτελέσματα στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να σχετίζονται με έναν υγιέστερο πληθυσμό ασθενών, μεγαλύτερη διαθεσιμότητα υποστηρικτικής ιατρικής περίθαλψης και ένα λιγότερο μολυσματικό στέλεχος του ιού.

Ευλογιά Των Πιθήκων – Πρόληψη

Τα δεδομένα δείχνουν ότι η προηγούμενη ανοσοποίηση με εμβόλιο κατά της ευλογιάς προστατεύει από τη λοίμωξη και βελτιώνει τα συμπτώματα.

 

Sources:

1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Human monkeypox — Kasai Oriental, Democratic Republic of Congo, February 1996-October 1997. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 1997; 46:1168.

2. Heymann DL, Szczeniowski M, Esteves K. Re-emergence of monkeypox in Africa: a review of the past six years. Br Med Bull 1998; 54:693.

3. Breman JG, Henderson DA. Poxvirus dilemmas–monkeypox, smallpox, and biologic terrorism. N Engl J Med 1998; 339:556.

4. WHO. Technical Advisory Group on Human Monkeypox. Report of a WHO meeting. Geneva, Switzerland, 11-12 January 1999.

5. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Update: multistate outbreak of monkeypox–Illinois, Indiana, Kansas, Missouri, Ohio, and Wisconsin, 2003. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2003; 52:642.

Author

Dr Ilham Kaffa

Cardiologist

 

Η Καρδιά: Όλα Όσα Πρέπει Να Ξέρετε

Η Καρδιά: Όλα Όσα Πρέπει Να Ξέρετε

Η Καρδιά

Η ανθρώπινη καρδιά είναι ένα καλά ρυθμισμένο όργανο που εξυπηρετεί ολόκληρο το σώμα. Είναι ένα όργανο με μυϊκή μάζα που έχει περίπου το μέγεθος μιας κλειστής γροθιάς και βρίσκεται στο στήθος, ελαφρώς αριστερά από το κέντρο.

Η καρδιά χτυπά περίπου 100.000 φορές την ημέρα, αντλώντας περίπου 8 λίτρα αίματος σε όλο το σώμα 24/7. Αυτό παρέχει αίμα πλούσιο σε οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά στους ιστούς και τα όργανα.

Η καρδιά στέλνει το αποξυγονωμένο αίμα στους πνεύμονες, όπου το αίμα εμπλουτίζεται με οξυγόνο και απομακρύνεται το διοξείδιο του άνθρακα, ένα απόβλητο προϊόν του μεταβολισμού.

Μαζί, η καρδιά, το αίμα και τα αιμοφόρα αγγεία – αρτηρίες, τριχοειδή αγγεία και φλέβες – αποτελούν το κυκλοφορικό σύστημα.
Σε αυτό το άρθρο, θα εξερευνήσουμε τη δομή της καρδιάς, τον τρόπο με τον οποίο αντλεί αίμα στο σώμα και το ηλεκτρικό σύστημα που την ελέγχει.

Η Καρδιά: Όλα Όσα Πρέπει Να Ξέρετε

Ανατομία Της Καρδιάς

Η καρδιά αποτελείται από τέσσερις θαλάμους:

1- Τους κόλπους: Πρόκειται για τους δύο ανώτερους θαλάμους, οι οποίοι δέχονται αίμα.

2-  Οι κοιλίες: Αυτές είναι οι δύο κατώτερες κοιλότητες, οι οποίες αποβάλλουν το αίμα.

3- Ένα τοίχωμα ιστού που ονομάζεται διάφραγμα χωρίζει τον αριστερό από τον δεξιό κόλπο και την αριστερή από τη δεξιά κοιλία. Οι βαλβίδες διαχωρίζουν τους κόλπους από τις κοιλίες.

Τα τοιχώματα της καρδιάς αποτελούνται από τρία στρώματα ιστού:

Το μυοκάρδιο: Αυτό είναι ο μυϊκός ιστός της καρδιάς.
Το ενδοκάρδιο: Αυτός ο ιστός επενδύει το εσωτερικό της καρδιάς και προστατεύει τις βαλβίδες και τις κοιλότητες.
Το Περικάρδιο: Πρόκειται για ένα λεπτό προστατευτικό κάλυμμα που περιβάλλει τα άλλα μέρη.
Το Επικάρδιο: Αυτό το προστατευτικό στρώμα αποτελείται κυρίως από συνδετικό ιστό και αποτελεί το εσωτερικότερο στρώμα του περικαρδίου.

Πώς λειτουργεί η καρδιά

Η ανθρώπινη καρδιά λειτουργεί σαν αντλία που στέλνει το αίμα στο σώμα σας για να σας κρατήσει στη ζωή.
Είναι ένας μυς, περίπου στο μέγεθος της γροθιάς σας, στη μέση του στήθους σας με ελαφρά κλίση προς τα αριστερά.

Ποια Είναι η Φυσιολογική Λειτουργία της Καρδιάς;

Κάθε μέρα, η καρδιά σας χτυπά περίπου 100.000 φορές. Έτσι αντλεί συνεχώς περίπου πέντε λίτρα αίματος στο σώμα σας μέσω ενός δικτύου αιμοφόρων αγγείων που ονομάζεται κυκλοφορικό σας σύστημα. Αυτό το αίμα παραδίδει οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά σε όλα τα μέρη του σώματός σας για να βοηθήσει τα όργανα και τους μυς σας να λειτουργούν σωστά. Το αίμα σας μεταφέρει επίσης το ανεπιθύμητο διοξείδιο του άνθρακα και τα απόβλητα.

Ο ρυθμός με τον οποίο συστέλλεται η καρδιά εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως
– Η δραστηριότητα και η άσκηση
– Συναισθηματικοί παράγοντες
– Ορισμένες ιατρικές καταστάσεις
– Πυρετός
– Ορισμένα φάρμακα
– Αφυδάτωση και άλλα
Σε κατάσταση ηρεμίας, η καρδιά μπορεί να χτυπά περίπου 60 φορές το λεπτό. Αυτό όμως μπορεί να αυξηθεί στους 100 παλμούς ανά λεπτό (bpm) ή και περισσότερο.

Αριστερή και Δεξιά Πλευρά της Καρδιάς

Η αριστερή και η δεξιά πλευρά της καρδιάς λειτουργούν σε συνδυασμό. Οι κόλποι και οι κοιλίες συστέλλονται και χαλαρώνουν με τη σειρά τους, παράγοντας έναν ρυθμικό καρδιακό παλμό.

Η Δεξιά Πλευρά

Η δεξιά πλευρά της καρδιάς δέχεται αποξυγονωμένο αίμα και το στέλνει στους πνεύμονες.
– Ο δεξιός κόλπος δέχεται αποξυγονωμένο αίμα από το σώμα μέσω φλεβών που ονομάζονται άνω και κάτω κοίλη φλέβα. Πρόκειται για τις μεγαλύτερες φλέβες του σώματος.
– Ο δεξιός κόλπος συστέλλεται και το αίμα περνά στη δεξιά κοιλία.
– Μόλις η δεξιά κοιλία γεμίσει, συσπάται και αντλεί το αίμα στους πνεύμονες μέσω της πνευμονικής αρτηρίας. Στους πνεύμονες, το αίμα συγκεντρώνει οξυγόνο και αποβάλλει διοξείδιο του άνθρακα.

Η Αριστερή Πλευρά

Η αριστερή πλευρά της καρδιάς λαμβάνει αίμα από τους πνεύμονες και το αντλεί στο υπόλοιπο σώμα.
– Το νεοοξυγονωμένο αίμα επιστρέφει στον αριστερό κόλπο μέσω των πνευμονικών φλεβών.
– Ο αριστερός κόλπος συστέλλεται, ωθώντας το αίμα στην αριστερή κοιλία.
– Μόλις η αριστερά κοιλία γεμίσει, συστέλλεται και σπρώχνει το αίμα πίσω στο σώμα μέσω της αορτής.

Διαστολή, Συστολή και η Αρτηριακή Πίεση

Κάθε καρδιακός παλμός αποτελείται από δύο μέρη:

Η Διαστολή: Οι κοιλίες χαλαρώνουν και γεμίζουν με αίμα καθώς οι κόλποι συστέλλονται, αδειάζοντας όλο το αίμα στις κοιλίες.

Η Συστολή: Οι κοιλίες συστέλλονται και αντλούν το αίμα από την καρδιά, καθώς οι κόλποι χαλαρώνουν, γεμίζοντας ξανά με αίμα.

Όταν ένα άτομο μετράει την αρτηριακή του πίεση, το μηχάνημα θα δώσει έναν υψηλό και έναν χαμηλό αριθμό. Ο υψηλός αριθμός είναι η συστολική αρτηριακή πίεση και ο χαμηλότερος αριθμός είναι η διαστολική αρτηριακή πίεση.

Συστολική πίεση: Δείχνει πόση πίεση δημιουργεί το αίμα στα τοιχώματα της αρτηρίας κατά τη διάρκεια της συστολής.
Διαστολική πίεση: Αυτή δείχνει πόση πίεση υπάρχει στις αρτηρίες κατά τη διάρκεια της διαστολής.

καρδια ανατομια
Η καρδιά μου

 

Πώς η καρδιά και οι πνεύμονές σας προσθέτουν οξυγόνο στο αίμα σας;

Τα κύτταρα του σώματος χρειάζονται οξυγόνο για να λειτουργήσουν και παράγουν διοξείδιο του άνθρακα ως απόβλητο προϊόν. Η καρδιά επιτρέπει στο σώμα να αποβάλλει το ανεπιθύμητο διοξείδιο του άνθρακα.

Το αίμα σας ρέει μέσω της καρδιάς και των πνευμόνων σας για να οξυγονωθεί εκ νέου προτού προωθηθεί στο υπόλοιπο σώμα σας. Το οξυγόνο προστίθεται στο αίμα σας σε τέσσερα κύρια στάδια, τα οποία είναι τα εξής:

– Ο δεξιός κόλπος δέχεται το αίμα με χαμηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο που έχει μόλις διανύσει τον κύκλο του σώματος. Ο δεξιός κόλπος αντλεί το αίμα προς τη δεξιά κοιλία.
– Η δεξιά κοιλία αντλεί το αίμα χαμηλής περιεκτικότητας σε οξυγόνο προς τους πνεύμονες για να παραλάβει νέα ποσότητα οξυγόνου.
– Ο αριστερός κόλπος λαμβάνει το αίμα με υψηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο από τους πνεύμονες και το αντλεί στην αριστερή κοιλία.
– Η αριστερή κοιλία αντλεί το αίμα με υψηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο προς το υπόλοιπο σώμα.

Ο Σφυγμός

Ένα άτομο μπορεί να αισθανθεί τον σφυγμό του στα σημεία όπου οι αρτηρίες περνούν κοντά στην επιφάνεια του δέρματος, όπως στον καρπό ή στον λαιμό. Ο σφυγμός ταυτίζεται με τον καρδιακό ρυθμό. Όταν αισθάνεστε τον σφυγμό σας, αισθάνεστε την ορμή του αίματος καθώς η καρδιά το αντλεί μέσα στο σώμα.
Ένας υγιής σφυγμός είναι συνήθως 60-100 bpm και το τι είναι φυσιολογικό μπορεί να διαφέρει από άτομο σε άτομο.

Ένα πολύ δραστήριο άτομο μπορεί να έχει σφυγμό μόλις 40 bpm. Τα άτομα με μεγαλύτερο σωματικό μέγεθος τείνουν να έχουν ταχύτερο σφυγμό, αλλά συνήθως δεν ξεπερνά τα 100 bpm.

Οι Καρδιακές βαλβίδες

Η καρδιά διαθέτει τέσσερις βαλβίδες για να διασφαλίζει ότι το αίμα ρέει μόνο προς μία κατεύθυνση:
Αορτική βαλβίδα: Αυτή βρίσκεται μεταξύ αριστερής κοιλίας και αορτής.
Μιτροειδής βαλβίδα: Αυτή βρίσκεται μεταξύ αριστερού κόλπου και αριστερής κοιλίας.
Πνευμονική βαλβίδα: Βρίσκεται μεταξύ δεξιάς κοιλίας και πνευμονικής αρτηρίας.
Τριγλώχινα βαλβίδα: Βρίσκεται μεταξύ δεξιού κόλπου και δεξιάς κοιλίας.

Καρδιακοι Ήχοι και Φήσημα στη Καρδιά

Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι εξοικειωμένοι με τον ήχο της καρδιάς. Στην πραγματικότητα, η καρδιά παράγει πολλούς τύπους ήχου και οι γιατροί μπορούν να τους διακρίνουν για να ελέγχουν την κατάσταση της καρδιάς.

Το άνοιγμα και το κλείσιμο των βαλβίδων συμβάλλουν καθοριστικά στον ήχο του καρδιακού παλμού. Εάν υπάρχει διαρροή ή απόφραξη των βαλβίδων της καρδιάς, μπορεί να δημιουργηθούν ήχοι που ονομάζονται “φύσημα”.

Το Ηλεκτρικό Σύστημα της Καρδιάς

Για την άντληση αίματος σε όλο το σώμα, οι μύες της καρδιάς πρέπει να συνεργάζονται για να συμπιέσουν το αίμα προς τη σωστή κατεύθυνση, τη σωστή στιγμή και με τη σωστή δύναμη. Τα ηλεκτρικά ερεθίσματα συντονίζουν αυτή τη δραστηριότητα.

Το ηλεκτρικό σήμα ξεκινά από τον φλεβοκομβικό κόμβο. Αυτός είναι ο βηματοδότης της καρδιάς και βρίσκεται στην κορυφή του δεξιού κόλπου. Το σήμα προκαλεί τη συστολή των κόλπων, ωθώντας το αίμα προς τα κάτω στις κοιλίες.

Το ηλεκτρικό ερέθισμα στη συνέχεια ταξιδεύει σε μια περιοχή κυττάρων στο κάτω μέρος του δεξιού κόλπου, μεταξύ των κόλπων και των κοιλιών, που ονομάζεται κολποκοιλιακός ή ΚΚ κόμβος.

Τα εν λόγω κύτταρα λειτουργούν ως θυροφύλακας. Συντονίζουν το σήμα έτσι ώστε οι κόλποι και οι κοιλίες να μην συστέλλονται ταυτόχρονα. Πρέπει να υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση.

Από εδώ, το σήμα ταξιδεύει κατά μήκος ινών, που ονομάζονται ίνες Purkinje, μέσα στα τοιχώματα των κοιλιών. Οι ίνες διαβιβάζουν το ερέθισμα στον καρδιακό μυ, προκαλώντας τη συστολή των κοιλιών.

Πώς ρέει το αίμα στην καρδιά και το σώμα;

Η καρδιά σας συνδέεται με το υπόλοιπο κυκλοφορικό σύστημα με αιμοφόρα αγγεία που ονομάζονται αρτηρίες και φλέβες.
– οι αρτηρίες σας μεταφέρουν αίμα πλούσιο σε οξυγόνο από την καρδιά σε άλλες περιοχές του σώματός σας
– οι φλέβες σας επιστρέφουν το αποξυγονωμένο αίμα από τα όργανά σας πίσω στην καρδιά σας
– οι αρτηρίες και οι φλέβες σας συνδέονται με ακόμη μικρότερα αιμοφόρα αγγεία που ονομάζονται τριχοειδή αγγεία.

Οι βαλβίδες της καρδιάς σας ελέγχουν την κατεύθυνση της ροής του αίματός σας, λειτουργούν σαν πόρτες που ανοίγουν και κλείνουν με κάθε καρδιακό παλμό. Υπάρχουν τέσσερις βαλβίδες στην καρδιά σας, οι οποίες είναι οι εξής:

– Η τριγλώχινα βαλβίδα και η πνευμονική βαλβίδα στη δεξιά πλευρά της καρδιάς.
– Η μιτροειδής βαλβίδα και η αορτική βαλβίδα στην αριστερή πλευρά της καρδιάς σας.

Όπως και το υπόλοιπο σώμα σας, έτσι και η καρδιά σας πρέπει να τροφοδοτείται με αίμα πλούσιο σε οξυγόνο για να λειτουργεί σωστά. Οι στεφανιαίες αρτηρίες είναι οι αρτηρίες που είναι υπεύθυνες για την τροφοδοσία της καρδιάς με οξυγονωμένο αίμα. Οι στεφανιαίες αρτηρίες εκτείνονται στο εξωτερικό της καρδιάς για να παρέχουν το αίμα.

Ποιες είναι οι παθήσεις της καρδιάς και του κυκλοφορικού συστήματος;

Μερικές φορές η καρδιά και το κυκλοφορικό σύστημα δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε, αυτό μπορεί να προκαλέσει καρδιακές και κυκλοφορικές παθήσεις (που ονομάζονται επίσης καρδιαγγειακές παθήσεις). Για παράδειγμα:

 • Στεφανιαία Νόσος (καρδιακή προσβολή και στηθάγχη)
 • Συγγενείς καρδιακές παθήσεις
 • βαλβιδοπάθειες
 • Καρδιομυοπάθειες
 • Αγγειακά νοσήματα
 • Εγκεφαλικό επεισόδιο
 • Αγγειακή άνοια

Τι είναι αυτό που προκαλεί βλάβες στην καρδιά και το κυκλοφορικό σας σύστημα;

Τα προβλήματα με την καρδιά και το κυκλοφορικό σας σύστημα, συμπεριλαμβανομένης της καρδιακής προσβολής ή του εγκεφαλικού επεισοδίου, προκαλούνται συνήθως από τη σταδιακή συσσώρευση λιπαρού υλικού (που ονομάζεται αθήρωμα) στις αρτηρίες γύρω από την καρδιά και στις αρτηρίες που τροφοδοτούν με αίμα τον εγκέφαλό σας.

Για παράδειγμα, το λιπώδες υλικό επενδύει τα τοιχώματα των στεφανιαίων αρτηριών της καρδιάς καθιστώντας στενότερο το χώρο για τη ροή του αίματος. Όταν οι αρτηρίες στενεύουν και η ροή του αίματος περιορίζεται, οι αρτηρίες δεν μπορούν να παρέχουν αρκετό αίμα στην καρδιά και τον εγκέφαλο, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει καρδιακές και κυκλοφορικές παθήσεις.

Καρδιακή ανακοπή: Όταν η καρδιά σταματάει

Η καρδιά είναι απαραίτητη για τη ζωή – αν σταματήσει να χτυπάει, το αίμα δεν θα φτάσει στον εγκέφαλο και σε άλλα όργανα και το άτομο μπορεί να πεθάνει μέσα σε λίγα λεπτά. Αυτό ονομάζεται καρδιακή ανακοπή.

Τι με θέτει σε κίνδυνο καρδιακής και κυκλοφορικής νόσου;

Πολλές ασθένειες της καρδιάς και του κυκλοφορικού συστήματος μοιράζονται τους ίδιους παράγοντες κινδύνου, όπως:

Οι καρδιακές και κυκλοφορικές παθήσεις μπορεί να είναι ανησυχητικές, αλλά τα καλά νέα είναι ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να μειώσετε τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακών και κυκλοφορικών παθήσεων τώρα.

Το Συμπέρασμα

 • Η καρδιά είναι ένα ισχυρό όργανο που αντλεί συνεχώς οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά σε όλο το σώμα.
 • Εάν ένα άτομο γεννηθεί με συγγενή καρδιοπάθεια ή εάν προκληθεί βλάβη λόγω ασθένειας ή άλλων παραγόντων, η λειτουργία της καρδιάς μπορεί να μειωθεί και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές, όπως η καρδιακή ανεπάρκεια.
 • Εδώ, μάθετε για την πρόληψη και τη θεραπεία διαφόρων τύπων καρδιακών παθήσεων.
 • Η παραμονή σε δραστηριότητα και η διατήρηση μιας υγιεινής διατροφής είναι δύο τρόποι για την προστασία της καρδιάς.

Οίδημα Τι Είναι – Οίδημα Κάτω Άκρων

Οίδημα Κάτω Άκρων

Οίδημα Τι Είναι;

Το οίδημα είναι ο ιατρικός όρος για το πρήξιμο που προκαλείται από τη συσσώρευση υγρού στους μικρούς χώρους που περιβάλλουν τους ιστούς και τα όργανα του σώματος. Το οίδημα μπορεί να εμφανιστεί σχεδόν οπουδήποτε στο σώμα. Μερικά από τα πιο συνηθισμένα σημεία είναι τα εξής:

 • Τα κάτω άκρα ή τα χέρια (ονομάζεται επίσης περιφερικό οίδημα)
 • Η κοιλιά (ονομάζεται επίσης ασκίτης)
 • Θώρακας (ονομάζεται πνευμονικό οίδημα εάν βρίσκεται στους πνεύμονες και υπεζωκοτική συλλογή εάν βρίσκεται στο χώρο που περιβάλλει τους πνεύμονες)
 • Ο ασκίτης και το περιφερικό οίδημα μπορεί να είναι δυσάρεστα και μπορεί να αποτελούν ένδειξη μιας πιο σοβαρής κατάστασης. Το πνευμονικό οίδημα, το οποίο μπορεί να είναι απειλητικό για τη ζωή, είναι σύμπτωμα της καρδιακής ανεπάρκειας.

Οίδημα Κάτω Άκρων

Οίδημα – Συμπτώματα Οιδήματος

Τα συμπτώματα του οιδήματος εξαρτώνται από την αιτία, αλλά μπορεί να περιλαμβάνουν:

Οιδήματα κάτω άκρων

Οίδημα ή πρήξιμο του δέρματος, με αποτέλεσμα να φαίνεται τεντωμένο και γυαλιστερό. Αυτό συνήθως είναι χειρότερο στις περιοχές του σώματος που βρίσκονται πιο κοντά στο έδαφος (λόγω της βαρύτητας). Ως εκ τούτου, το οίδημα είναι γενικά το χειρότερο στα κάτω άκρα (ονομάζεται περιφερικό οίδημα) μετά από περπάτημα, ορθοστασία, κάθισμα σε καρέκλα για αρκετό χρονικό διάστημα ή στο τέλος της ημέρας.

Οιδήματα σε άλλες θέσεις του σώματος

 • Τα υγρά μπορεί να συσσωρεύονται στο κάτω μέρος της πλάτης,  μετά από παρατεταμένη παραμονή στο κρεβάτι. Πιέζοντας την πρησμένη περιοχή για λίγα δευτερόλεπτα θα αφήσει ένα βαθούλωμα στο δέρμα.
 • Ασκίτης – Αυξημένο μέγεθος της κοιλιάς .
 • Πνευμονικό οίδημα – Πλευριτική συλλογή.

Καταστάσεις Που Σχετίζονται Με Το Οίδημα

Πολλά διαφορετικά προβλήματα μπορεί να προκαλέσουν οίδημα.

Χρόνια Φλεβική Νόσος

Μια συχνή αιτία οιδήματος στα κάτω άκρα είναι η χρόνια φλεβική νόσος, μια κατάσταση κατά την οποία οι φλέβες στα πόδια δεν μπορούν να αντλήσουν αρκετό αίμα προς την καρδιά, επειδή οι βαλβίδες στις φλέβες έχουν υποστεί βλάβη. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε συγκέντρωση υγρών στα κάτω άκρα, λέπτυνση του δέρματος και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ανάπτυξη δερματικών πληγών (έλκη) ( εικόνα 1 ).

Εν Τω Βάθει Φλεβική Θρόμβωση [DVT]

Το οίδημα μπορεί επίσης να αναπτυχθεί ως αποτέλεσμα ενός θρόμβου αίματος στις βαθιές φλέβες του κάτω μέρους του ποδιού. Στην περίπτωση αυτή, το οίδημα περιορίζεται κυρίως στα πόδια ή στους αστραγάλους και συνήθως επηρεάζει μόνο τη μία πλευρά.

Εγκυμοσύνη

Οι έγκυος γυναίκες κατακρατούν επιπλέον υγρά. Το πρήξιμο αναπτύσσεται συνήθως στα χέρια, τα πόδια και το πρόσωπο, ιδιαίτερα κοντά στο τέλος μιας φυσιολογικής εγκυμοσύνης. Το πρήξιμο χωρίς άλλα συμπτώματα και ευρήματα δεν αποτελεί συνήθως ένδειξη ότι έχει αναπτυχθεί κάποια επιπλοκή, όπως η προεκλαμψία.

Έμμηνος Ρύση

Το οίδημα στις γυναίκες που εμφανίζεται κατά την έμμηνο ρύση (συνήθως μία φορά το μήνα) μπορεί να είναι αποτέλεσμα ορμονικών αλλαγών που σχετίζονται με τον έμμηνο κύκλο. Αυτός ο τύπος οιδήματος είναι συχνός αλλά δεν απαιτεί θεραπεία επειδή υποχωρεί από μόνο του.

Τα Φάρμακα

Το οίδημα μπορεί να είναι παρενέργεια μιας ποικιλίας φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων φαρμάκων για τον διαβήτη από το στόμα, φαρμάκων για την υψηλή αρτηριακή πίεση, μη συνταγογραφούμενων αναλγητικών (όπως η ιβουπροφαίνη) και οιστρογόνων.

Νεφρική Νόσος

Η νεφρική νόσος μπορεί να προκαλέσει πρήξιμο στα κάτω πόδια και γύρω από τα μάτια.

Καρδιακή Ανεπάρκεια

Η καρδιακή ανεπάρκεια, που ονομάζεται επίσης συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, οφείλεται σε μια εξασθενημένη καρδιά, η οποία εξασθενεί την αντλητική της δράση. Η καρδιακή ανεπάρκεια μπορεί να προκαλέσει πρήξιμο στα πόδια και την κοιλιά, καθώς και άλλα συμπτώματα. Η καρδιακή ανεπάρκεια μπορεί επίσης να προκαλέσει συσσώρευση υγρού στους πνεύμονες (πνευμονικό οίδημα), προκαλώντας δύσπνοια. Αυτή μπορεί να είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση που απαιτεί επείγουσα θεραπεία.

Κίρρωση

Η κίρρωση είναι μια σοβαρή πάθηση του ήπατος από διάφορες αιτίες, η οποία μπορεί να εμποδίσει τη ροή του αίματος μέσω του ήπατος. Τα άτομα με κίρρωση μπορεί να αναπτύξουν έντονο πρήξιμο στην κοιλιά (ασκίτης) ή στα κάτω πόδια (περιφερικό οίδημα).

Ταξίδια

Η παρατεταμένη καθιστή θέση, όπως κατά τη διάρκεια αεροπορικών ταξιδιών, μπορεί να προκαλέσει πρήξιμο στα κάτω άκρα. Αυτό είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο και συνήθως δεν αποτελεί ένδειξη προβλήματος.

Εάν τα πόδια σας παραμένουν πρησμένα ή εμφανίζετε πόνο στα πόδια ώρες ή ημέρες μετά την πτήση, επικοινωνήστε με τον ιατρό σας. Το συνεχιζόμενο πρήξιμο και ο πόνος μπορεί να είναι σημάδια θρόμβου (DVT).

Οίδημα –  Διάγνωση Τις Αιτίες

Εάν εμφανίσετε νέο οίδημα σε ένα ή και στα δύο πόδια, στα χέρια, στην κοιλιά σας ή γύρω από τα μάτια σας, θα πρέπει να καλέσετε τον ιατρό σας για να διαπιστώσετε εάν πρέπει να υποβληθείτε σε κάποια ιατρική εξέταση.

Οίδημα – Η Θεραπεία

Η θεραπεία του οιδήματος περιλαμβάνει διάφορες συνιστώσες:

 • θεραπεία της υποκείμενης αιτίας (εάν είναι δυνατόν),
 • Μείωση της ποσότητας αλατιού (νατρίου) στη διατροφή σας και σε πολλές περιπτώσεις,
 • Χρήση ενός φαρμάκου που ονομάζεται διουρητικό για την αποβολή της περίσσειας υγρών
 • Μπορεί επίσης να συνιστάται η χρήση καλτσών συμπίεσης και η ανύψωση των ποδιών.

Δεν απαιτούν θεραπεία όλοι οι τύποι οιδήματος. Το οίδημα που σχετίζεται με την εγκυμοσύνη ή τους εμμηνορροϊκούς κύκλους συνήθως δεν αντιμετωπίζεται. Το περιφερικό οίδημα και ο ασκίτης αντιμετωπίζονται συνήθως αργά για να ελαχιστοποιηθούν οι παρενέργειες της ταχείας απώλειας υγρών (όπως η χαμηλή αρτηριακή πίεση).

Μειώστε το αλάτι (νάτριο) στη διατροφή σας

Το νάτριο, το οποίο βρίσκεται στο μαγειρικό αλάτι και στα επεξεργασμένα τρόφιμα, μπορεί να επιδεινώσει το οίδημα. Η μείωση της ποσότητας του αλατιού που καταναλώνετε μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του οιδήματος, ειδικά αν λαμβάνετε επίσης διουρητικό.

Διουρητικά

Τα διουρητικά είναι ένας είδος φαρμάκου που αναγκάζει τα νεφρά να αποβάλλουν περισσότερο νερό και νάτριο, γεγονός που μπορεί να μειώσει το οίδημα. Τα διουρητικά πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή, διότι η πολύ γρήγορη απομάκρυνση πολλών υγρών μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση, να προκαλέσει ζάλη ή λιποθυμία και να επηρεάσει τη λειτουργία των νεφρών.Θα αυξηθεί η συχνότητα και η ποσότητα διούρησης μετά τη λήψη ενός διουρητικού. Ωστόσο, άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι σπάνιες όταν τα διουρητικά λαμβάνονται στη συνιστώμενη δόση.

Κάλτσες Συμπίεσης

Το οίδημα των ποδιών μπορεί να προληφθεί και να αντιμετωπιστεί με τη χρήση καλτσών συμπίεσης. Οι κάλτσες διατίθενται σε διάφορα ύψη. Οι κάλτσες μέχρι το γόνατο είναι επαρκείς για τους περισσότερους ασθενείς. Ορισμένες κάλτσες μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό του δέρματος ή πόνο, αν και η σωστή μέτρηση και τοποθέτηση των καλτσών μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο δυσφορίας.

Οι αποτελεσματικές κάλτσες συμπίεσης ασκούν τη μεγαλύτερη πίεση στον αστράγαλο και σταδιακά μειώνουν την πίεση προς τα πάνω στο πόδι. Οι κάλτσες αυτές διατίθενται με διαφορετικούς βαθμούς συμπίεσης.

Τοποθέτηση του σώματος

Το οίδημα των ποδιών, των αστραγάλων και των ποδιών μπορεί να βελτιωθεί με την ανύψωση των ποδιών πάνω από το επίπεδο της καρδιάς για 30 λεπτά τρεις ή τέσσερις φορές την ημέρα. Η ανύψωση των ποδιών μπορεί να είναι επαρκής για τη μείωση ή την εξάλειψη του οιδήματος για άτομα με ήπια φλεβική νόσο, αλλά συνήθως δεν αρκεί σε πιο σοβαρές περιπτώσεις. Επιπλέον, μπορεί να μην είναι πρακτικά δυνατό για όσους εργάζονται, να ανυψώνουν τα πόδια τους αρκετές φορές την ημέρα.

Πού Θα Βρείτε Περισσότερες Πληροφορίες

Ο ιατρός σας είναι η καλύτερη πηγή πληροφοριών για ερωτήσεις και προβληματισμούς σχετικά με το ιατρικό σας πρόβλημα.

Τι Πρέπει Να Τρώω Όταν Έχω Κολπική Μαρμαρυγή

Τι Πρέπει Να Τρώω Όταν Έχω Κολπική Μαρμαρυγή

Ποια είναι η καλύτερη δίαιτα για την κολπική μαρμαρυγή;

Η κολπική μαρμαρυγή είναι μια πάθηση που προκαλεί ακανόνιστο καρδιακό ρυθμό. Ορισμένες τροφές, όπως η καφεΐνη ή το αλκοόλ, έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν κολπική μαρμαρυγή. Μια διατροφή που ευνοεί την καρδιακή ευεξία μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση και τη μείωση των συμπτωμάτων αυτής της πάθησης.

Τι Πρέπει Να Τρώω Όταν Έχω Κολπική Μαρμαρυγή

Μια κατάλληλη διατροφή μπορεί επίσης να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης άλλων καρδιακών παθήσεων παράλληλα με την κολπική μαρμαρυγή, συμπεριλαμβανομένης της καρδιακής νόσου.

Σε αυτό το άρθρο, διερευνούμε τι είναι η κολπική μαρμαρυγή, τις τροφές που πρέπει να τρώτε και τις τροφές που πρέπει να αποφεύγετε, τις τεχνικές άσκησης και άλλες πιθανές συμβουλές για τη διαχείριση αυτής της πάθησης.

Τι είναι η κολπική μαρμαρυγή

Η κολπική μαρμαρυγή είναι ένας είδος αρρυθμίας που επηρεάζει τους άνω θαλάμους της καρδιάς. Τα ηλεκτρικά ερεθίσματα που ελέγχουν αυτούς τους θαλάμους πυροδοτούν με έναν ακατάστατο ρυθμό, γεγονός που οδηγεί σε ακανόνιστο καρδιακό παλμό.

Η κολπική μαρμαρυγή από μόνη της δεν είναι μια απειλητική για τη ζωή κατάσταση. Όμως, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, θρόμβων αίματος και συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας.

Οι καλύτερες δίαιτες για την κολπική μαρμαρυγή

Συνιστούμε στα άτομα που εμφανίζουν κολπική μαρμαρυγή να καταναλώνουν τροφές με χαμηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λίπη, τρανς λιπαρά, αλάτι και χοληστερόλη.

Μια δίαιτα φυτικής προέλευσης με υψηλή περιεκτικότητα σε φρούτα, λαχανικά και δημητριακά ολικής αλέσεως μπορεί να μειώσει την παχυσαρκία και την υπέρταση. Καθώς αυτά αποτελούν παράγοντες κινδύνου για την κολπική μαρμαρυγή, τέτοια διατροφικά μέτρα μπορεί να βοηθήσουν στην πρόληψη της εμφάνισης της πάθησης σε κάποιον.

Υπάρχουν επίσης στοιχεία που δείχνουν ότι η μεσογειακή διατροφή μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κινδύνου κολπικής μαρμαρυγής. Μελέτη του 2014 δείχνει ότι το ελαιόλαδο, ειδικότερα, αποτελεί ευεργετικό μέρος της διατροφής.

Τα οφέλη της μεσογειακής διατροφής για την κολπική μαρμαρυγή περιλαμβάνουν:

Γενική βελτίωση της υγείας.

Οι άνθρωποι που ακολουθούν τη μεσογειακή διατροφή έχουν καλύτερη γενική καρδιακή κατάσταση σε σύγκριση με εκείνους που δεν ακολουθούν τη μεσογειακή διατροφή.

Τα αιμοπετάλια είναι κύτταρα του αίματος που βοηθούν το σώμα να σχηματίσει θρόμβους για να σταματήσει η αιμορραγία. Μια μελέτη του 2015 διαπίστωσε ότι η μεσογειακή διατροφή μπορεί να επηρεάσει θετικά τη λειτουργία των αιμοπεταλίων για τα άτομα που έχουν κολπική μαρμαρυγή.

Η μεσογειακή διατροφή μπορεί να μειώσει τα επίπεδα χοληστερόλης. Καθώς η υψηλή χοληστερόλη αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την κολπική μαρμαρυγή, κάποιος που μειώνει τη χοληστερόλη του θα μειώσει τις πιθανότητες εμφάνισης της πάθησης.

Μειωμένος κίνδυνος καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικού επεισοδίου

Η μεσογειακή διατροφή μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο κάποιος με κολπική μαρμαρυγή να πάθει καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο.

Τροφές που πρέπει να τρώτε για την κολπική μαρμαρυγή

Αυτές τις τροφές πρέπει να τρώτε στο πλαίσιο της μεσογειακής διατροφής:

 • Λαχανικά
 • Δημητριακά ολικής άλεσης
 • Το ελαιόλαδο
 • Τα φρούτα
 • Όσπρια
 • Ψάρια
  Κοτόπουλο και γαλοπούλα
 • Ξηροί καρποί και σπόροι
 • Αυγά
 • Γαλακτοκομικά

Κάθε γεύμα πρέπει να περιέχει μια καλή μερίδα λαχανικών, μια πηγή πρωτεΐνης, έναν σύνθετο υδατάνθρακα και ακόρεστα λιπαρά. Εκτός από το ελαιόλαδο, μπορούμε να συμπεριλάβουμε λάδι αβοκάντο, λάδι λιναρόσπορου.

Τροφές που πρέπει να αποφεύγονται για την κολπική μαρμαρυγή

Οι τροφές που πρέπει να αποφεύγονται μπορεί να περιλαμβάνουν εκείνες που προκαλούν άμεσα τα συμπτώματα και αυξάνουν τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και χοληστερόλης. Σε αυτές περιλαμβάνονται:

Καφεΐνη και ενεργειακά ποτά

Συνιστούμε στους ανθρώπους να αποφεύγουν τις υπερβολικές ποσότητες καφεΐνης. Ωστόσο, μια μελέτη διαπίστωσε ότι η κατανάλωση 1-3 φλιτζανιών καφέ ημερησίως μπορεί να μειώσει την κολπική μαρμαρυγή στους άνδρες. Εάν ένα άτομο πιστεύει ότι η καφεΐνη θα μπορούσε να είναι προσωπικός πυροδοτικός παράγοντας, μπορεί να επιθυμεί να αποφεύγει τρόφιμα και ποτά με καφεΐνη, όπως ο καφές και το τσάι.

Αλκοόλ

Μια μελέτη του 2014 διαπίστωσε ότι ακόμη και η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ θα μπορούσε να αποτελέσει παράγοντα κινδύνου για κολπική μαρμαρυγή. Ως εκ τούτου, μπορεί να είναι σκόπιμο να περιορίσετε ή να αποφύγετε το αλκοόλ.

Κόκκινο κρέας

Σε γενικές γραμμές, τα κόκκινα κρέατα, όπως το μοσχάρι ή το αρνί, τείνουν να έχουν υψηλότερες ποσότητες κορεσμένων λιπαρών από ό,τι το λευκό κρέας. Τα κορεσμένα λιπαρά μπορεί να αυξήσουν τα επίπεδα χοληστερόλης, που αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την κολπική μαρμαρυγή. Ένα άτομο που αντικαθιστά το κόκκινο κρέας με πρωτεΐνες φυτικής προέλευσης μπορεί να μειώσει τα επίπεδα χοληστερόλης του.

Επεξεργασμένα τρόφιμα

Τα επεξεργασμένα τρόφιμα, όπως τα έτοιμα γεύματα ή τα λουκάνικα, τείνουν να έχουν μεγάλες ποσότητες αλατιού και συντηρητικών. Ίσως είναι καλύτερο να περιορίσετε την πρόσληψή τους, καθώς μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την καρδιά.

Ζαχαρούχα τρόφιμα και ποτά

Θα πρέπει να αποφεύγουμε τα τρόφιμα και τα ποτά που περιέχουν μεγάλη ποσότητα ζάχαρης, καθώς αυτά μπορεί να προκαλέσουν επεισόδια κολπικής μαρμαρυγής. Τα ζαχαρούχα τρόφιμα αυξάνουν επίσης τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων.

Αλάτι

Κάποιος μπορεί να έχει συχνότερα επεισόδια κολπικής μαρμαρυγής εάν καταναλώνει τρόφιμα με μεγάλες ποσότητες αλατιού. Η μείωση της πρόσληψης αλατιού μπορεί να είναι ένας χρήσιμος τρόπος για τη μείωση της κολπικής μαρμαρυγής.

Εάν ένα άτομο ακολουθεί τη μεσογειακή διατροφή, θα πρέπει επίσης να περιορίσει πολλά από τα ίδια τρόφιμα που αναφέρονται παραπάνω.

Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι οι δίαιτες με πολύ χαμηλούς υδατάνθρακες, όπως η δίαιτα κετό, μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο κολπικής μαρμαρυγής. Ωστόσο, οι ερευνητές πρέπει να διεξάγουν περισσότερες μελέτες για να επιβεβαιώσουν αυτά τα ευρήματα.

Η Άσκηση

Εκτός από τη διατροφή, η άσκηση μπορεί επίσης να βοηθήσει στη διαχείριση των παραγόντων κινδύνου κολπικής μαρμαρυγής, όπως η παχυσαρκία και η υπέρταση.

Μια μελέτη του 2016 δείχνει ότι τα άτομα με κολπική μαρμαρυγή που ασκούνται τακτικά έχουν μικρότερη αρρυθμιολογική επιβάρυνση από εκείνους που δεν ασκούνται. Η ομάδα αυτή είχε επίσης λιγότερα επεισόδια και ηπιότερα συμπτώματα.

Η έρευνα υποδηλώνει ότι ακόμη και μια ελάχιστη άσκηση με χαμηλό σωματικό φορτίο συμβάλλει στη μείωση της συχνότητας των συμπτωμάτων κολπικής μαρμαρυγής.

Ένα άτομο με κολπική μαρμαρυγή μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο να κάνει ασκήσεις χαμηλού βαθμού αντοχής, όπως περπάτημα, ελαφρύ τζόκινγκ ή κολύμπι. Θα πρέπει να ξεκινάει αργά και να αυξάνεται σταδιακά, ώστε να μπορεί να ασκείται αρκετές φορές την εβδομάδα.

Άλλες συμβουλές για την κολπική μαρμαρυγή

Υπάρχουν και διάφοροι άλλοι τρόποι με τους οποίους ένα άτομο με κολπική μαρμαρυγή μπορεί να προσαρμόσει τον τρόπο ζωής του για να ενισχύσει περαιτέρω την υγεία σας.

 • Διακοπή του καπνίσματος
 • Καλές συνθήκες ύπνου
 • Καλύτερη χαλάρωση
 • Το στρες, ο θυμός και το άγχος έχουν σημαντική επίδραση στην κολπική μαρμαρυγή. Μια μελέτη ανέφερε ότι τα συμπτώματα της κολπικής μαρμαρυγής μειώθηκαν κατά 85% όταν οι άνθρωποι ανέφεραν ότι αισθάνονται ευτυχισμένοι. Η τακτική χαλάρωση και η μείωση του στρες μέσω δραστηριοτήτων όπως η γιόγκα μπορεί να βοηθήσει κάποιον να διαχειριστεί αυτά τα συναισθήματα.

YouTube video

Συμπέρασμα

Η κολπική μαρμαρυγή προκαλεί ακανόνιστο καρδιακό παλμό. Διάφοροι παράγοντες κινδύνου, όπως η παχυσαρκία, η υψηλή αρτηριακή πίεση και ο διαβήτης, καθιστούν πιο πιθανό να εμφανίσει κάποιος την κολπική μαρμαρυγή.

Η διατροφή μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των παραγόντων κινδύνου που προκαλούν κολπική μαρμαρυγή και, σε ορισμένες περιπτώσεις, στη μείωση των συμπτωμάτων της. Η μεσογειακή διατροφή ή μια διατροφή με βάση τα λαχανικά, με πολλά φρούτα και ακόρεστα λίπη μπορεί να ωφελήσει τη συνολική υγεία της καρδιάς, να μειώσει τη χοληστερόλη και να μειώσει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής.

Άλλες αλλαγές που μπορεί να βελτιώσουν την κολπική μαρμαρυγή περιλαμβάνουν την εκτέλεση μέτριας άσκησης αρκετές φορές την εβδομάδα, καλό ποιοτικό ύπνο, διακοπή του καπνίσματος και προτεραιότητα στο χρόνο για τη χαλάρωση και τη μείωση του στρες.