Καρδιολογικός-έλεγχος

 καλέστε στο 2109210423 – 6980077904

 

Πλήρης Καρδιολογικός Έλεγχος με 50 που περιλαμβάνει: 

  • Εξέταση από Καρδιολόγο και κλινική εκτίμηση
  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
  • Triplex Καρδιάς
Με την αποδοχή του παρόντος, συναινείτε στη συλλογή ή και επεξεργασία των στοιχείων επικοινωνίας σας (ονοματεπώνυμο, αριθ. τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) από μας. Τα στοιχεία επικοινωνίας σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την επικοινωνία με την ιατρό και δεν θα διαβιβασθούν ή κοινοποιηθούν προς οποιονδήποτε τρίτο.