Η καρδιακή ανεπάρκεια αποτελεί ένα σημαντικό ιατρικό, οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα για την χώρα μας.

καρδιακη ανεπαρκεια

Τουλάχιστον 20.000 άνθρωποι πάσχουν από το τελικό στάδιο της καρδιακής ανεπάρκειας.

Γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια για την λεγόμενη μυοκαρδική αναγέννηση. Βεβαίως, τα κύτταρα του μυοκαρδίου μάθαμε τελευταία ότι αναγεννώνται, αλλά σε βραδείς ρυθμούς έτσι ώστε να μην μπορεί να αντικατασταθεί  ο ιστός που θα χαθεί μετά από ένα εμφράγμα του μυοκαρδίου.

καρδιολογος αθηνα

Έτσι λοιπόν γίνεται προσπάθεια να εκμεταλλευτούν προγονικά καρδιακά κύτταρα που υπάρχουν υπό ύφεση στο μυοκάρδιο, τα οποία παίρνουν με βιοψία είτε και χειρουργικά.

Τα επεξεργάζονται με ειδικό, σύγχρονο τρόπο και τα «ξανα γυρνούν» στον ασθενή, με αποτέλεσμα να προάγεται η μυοκαρδική αναγέννηση.

καρδιακή ανεπάρκεια

Ο ασθενής δεν πρέπει να φτάσει σε τελικό σταδίο καρδιακής ανεπάρκειας . Αν φτάσει όμως, ποιες επιλογές έχουμε; Έχουμε την επιλογή των φαρμάκων που είναι κυρίως συμπτωματική θεραπεία. Δηλαδή, βελτιώνει τα συμπτώματα μόνο και τίποτε άλλο. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε νεότερα δεδομένα θεαματικής βελτίωση. Έχουμε τη δική μας πορεία προς συσκευές υποβοήθησης, οι οποίες βελτιώθηκαν ως προς το υλικό: Μειωμένη θρομβογένεια, μειωμένες κακές λειτουργίες συσκευών, καλύτερη απόδοση μπαταρία;-μεγαλύτερη διάρκεια, πιο μικρές συσκευές και πιο εξελισσώμενες  όσον αφορά τη συσχετισμό και το να βοηθούν την ποιότητα ζωής του ασθενούς.

Δεν παύει να είναι εξαρτημένος ο ασθενής. Και όσον αφορά τη μεταμόσχευση καρδιάς, πιστεύω στο μέλλον,

να έχουμε πολύ μεγαλύτερο αριθμό δωρεών και επομένως καλύτερες λύσεις για τους ασθενείς μας.

References and Sources

Καρδιακή ανεπάρκεια

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ – hcs 

Καρδιακή Ανεπάρκεια – Novartis

 

[taq_review]